100 jaar laatste type Wilhelmina-gulden in coincard

€ 18,95
100 jaar laatste type Wilhelmina-gulden in coincard

100 jaar laatste type Wilhelmina-gulden in coincard

€ 18,95
  • 100ste verjaardag van een iconisch muntportret!
  • Toont Wilhelmina met opgestoken haar, naar beeltenis van J.C. Wienecke
  • Zeer beperkte oplage van 4.000 coincards
  • Onderdeel van de Nederlandse Coincard Catalogus

Levering vanaf begin september 2022

Let op: max. 1 exemplaren p.p. Meer-bestellers worden gekort.

Uitgebreide beschrijving en specificaties

Deel dit product

Exact 100 jaar geleden deed het laatste type Wilhelmina-gulden haar intrede! De munt werd geslagen van 1922 tot en met 1945. Om bij dit bijzondere numismatische jubileum stil te staan, is de historische gulden dit jaar streng gelimiteerd verkrijgbaar in coincard.
 
Vier munttypes voor een vorstin
Wilhelmina is de enige vorst van ons land die met maar liefst vier verschillende portretten onze guldenmunten siert. Het eerst type ‘Hangend haar’ toont de jonge Wilhelmina tussen 1892 – 1897 met haar haren los. Het portret werd gemaakt door beeldhouwer Ludwig Jünger, een Tsjech die zich in Amsterdam vestigde; hij ontving 300 gulden voor zijn model. Het werd uitgevoerd door stempelsnijder Willem Jacobus Schammer, die met zijn initialen W.S. op de munt staat.
Toen Wilhelmina de leeftijd van achttien jaar bereikte en tot koningin gekroond werd, was er behoefte aan een nieuw portret. Dit is het tweede type ‘Kroningstype / met diadeem’: het toont Wilhelmina naar links met de diadeem die ze tijdens de inhuldiging droeg. Het is gebruikt van 1898 tot en met 1909 en werd ontworpen en gesneden door Pier Pander, een Friese beeldhouwer en medaille ontwerper.
 
De jonge koningin werd ouder en van 1910 tot en met 1917 verscheen het derde type ‘Hermelijnen mantel’ op de guldenmunten. Deze werd gemodelleerd en gesneden door Johannes Cornelis Wienecke en geslagen bij Rijksmunt in Utrecht. Door de Eerste Wereldoorlog stegen de zilverprijzen sterk. Zodoende werd bepaald dat de guldenmunten minder zilver zouden moeten bevatten. Om de nieuwe munten met lager zilvergehalte te kunnen onderscheiden van de oude munten, ontwierp Wienecke ook het vierde type ‘Opgestoken haar/ Ouder hoofd’, wat van 1922 – 1945 werd geslagen. Dit prachtige portret is het laatste type gulden portret en viert nu haar 100ste verjaardag.
 
Muntspecificaties
Het laatste type Wilhelmina zilveren guldenmunt 1922 bevatte in plaats van 94,5 procent zilver nog maar 72 procent van het edelmetaal. De zilverprijzen waren door de Eerste Wereldoorlog sterk gestegen waardoor er werd besloten minder zilver in de munten te gebruiken. De gulden werd op 1 oktober 1948 uit circulatie gehaald.
 
Niet alle Wilhelmina-guldens uit deze periode dragen het munthuisteken van de Utrechtse Rijksmunt. In 1943 werd de gulden namelijk geslagen in de Amerikaanse stad Denver. Deze guldens werden naar Nederlands-Indië gestuurd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de munten voor het bezette Nederland bovendien geslagen in Philadelphia.
 
De voorzijde van de gulden toont Koningin Wilhelmina met opgestoken haar en de titel ‘WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN’. Op de keerzijde staat het Wapen van Nederland met eromheen ‘MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN’, het jaar en de waarde. Ook het muntmeester- en munthuisteken zijn hier te zien. Het randschrift is het bekende ‘* GOD * ZIJ * MET * ONS’.
 
N.B.: De jaartallen die zijn verpakt in de streng gelimiteerde coincard zijn niet bijgehouden, naar alle waarschijnlijk betreft het voornamelijk de jaren 1922 – 1940 betreffen en met het oog op de kwaliteit en beschikbaarheid de wat latere jaartallen.  
Meer informatie
Artikelnummer 0114751
Metaal Zilver
Gehalte 720/1000
Gewicht 10,0 g
Diameter 28,0 mm
Randschrift * GOD * ZIJ * MET * ONS
Oplage 4.000