Gouden Munten

Het waardevolle edelmetaal goud wordt al meer dan 2.500 jaar gebruikt voor de productie van munten. Nog tot in de 20e eeuw werd regelmatig met gouden munten betaald. Tegenwoordig dienen ze vooral als verzamel- of beleggingsobject.

De Koninklijke Nederlandse Munt biedt waardevolle gouden munten aan in verschillende categorieën. Wij maken u graag wegwijs in onze webwinkel op het gebied van goud! Gouden munten vindt u onder andere terug tussen de historische munten. Denk hierbij aan de Gouden Vijfjes en Tientjes uit het Koninkrijk Nederlanden.

De Enkele en Dubbele Gouden Dukaten zijn al ruim 4 eeuwen onderdeel van de Nederlandse Muntwet. Nog altijd slaat de Koninklijke Nederlandse Munt jaarlijks deze bijzondere historische uitgiften. Ook worden de officiële Nederlandse herdenkingsmunten nog altijd uitgegeven in goud.

De Koninklijke Nederlandse Munt maakt het verzamelen van Gouden Munten extra laagdrempelig met de collectie Kleinste Gouden Munten. Met deze collectie verzamelt u authentieke betaalmiddelen van Puur Goud (999/1000). De munten in de allerhoogste kwaliteit Proof behoren tot de meest gewilde verzamelobjecten ter wereld en zijn door hun formaat aantrekkelijk geprijsd.

De geschiedenis van het Goud

Goud als muntmetaal
Het waardevolle edelmetaal goud wordt al meer dan 2.500 jaar gebruikt voor de productie van munten. Nog tot in de 20e eeuw werd regelmatig met gouden munten betaald. Tegenwoordig dienen ze tegenwoordig vooral als verzamel- of beleggingsobject.
 
De eerste goudstukken van gelijke grootte en uniforme waarde liet koning Croesus, de laatste heerser van Lydië in Klein-Azië, al in de 6e eeuw v. Chr. slaan. Tot dan toe moesten niet-uniforme goudstukken of zelfs goudstof voor hun waardebepaling eerst worden gewogen. Nu kon men op het gewicht vertrouwen. Het voordeel van deze munten lag voor de hand: ze vereenvoudigden de goederenhandel definitief. Zo gebeurde het dan ook, dat de nieuwe betaalmiddelen zich snel langs de toenmalige handelswegen verspreidden.

Ronde vorm en kartelrand
Vroeger hadden gouden munten nog de vorm die aan een goudstaaf deed denken, maar in de loop der tijd kreeg de tegenwoordig gebruikelijke ronde vorm de overhand. Om te voorkomen dat oplichters voor hun eigen gewin aan de rand van de munten kleine hoeveelheden goudstof zouden afvijlen, voerde men de kartelrand in – deze is tot op heden gebruikelijk. Naast hun functie als betaalmiddel benadrukten gouden munten vanaf het begin ook het machtspotentieel en de communicatiekracht van de uitgever, meestal door gebruik van diens portret.

Beleggings- en verzamelmunten
Tegenwoordig worden gouden munten praktisch niet meer gebruikt voor betaling, hoewel dit op elk moment mogelijk zou zijn. Want elke munt heeft een nominale waarde, die echter meestal ver onder de waarde van het edelmetaal ligt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verzamel- en beleggingsmunten. Bij de laatste is alleen het gewicht van het goud maatgevend voor de waarde. Ze worden in grote aantallen geslagen en zijn bij bijna alle banken te verkrijgen. Beroemde voorbeelden voor beleggingsobjecten zijn de Krugerrand uit Zuid-Afrika, de Maple Leaf uit Canada en de Wiener Philharmoniker uit Oostenrijk.

Begeerde Bullion Munten
Waardevol, crisisbestendig en duurzaam – gouden munten hebben zich in de loop der tijd bewezen als een van de meest geliefde beleggingsvormen. Volgens een wettelijke richtlijn van de Europese Unie zijn sinds 1998 bepaalde gouden munten zelfs vrijgesteld van omzetbelasting. Tot de meest geliefde, tegenwoordig nog uitgegeven exemplaren behoren: Krugerrand, Wiener Philharmoniker, Gouden Nugget (kangoeroe), Gouden Panda, Golden Eagle, Maple Leaf en Libertad.

Goudwinning
Het goudaandeel in de aardkorst bedraagt gemiddeld slechts 0,0000004 %. Om het edelmetaal te bereiken, moeten daarom enorme hoeveelheden materiaal worden verplaatst.
Goud komt – in tegenstelling tot de meeste andere metalen – vooral in zuivere vorm voor en hoeft dus niet gewonnen te worden uit ertsen. Toch is het in de vorm van klompjes of stof een zeldzaamheid. Het meeste goud wordt gevonden in zeer kleine partikels en fijn verdeeld in het omringende gesteente. Voor de winning is zodoende een speciaal proces nodig. Goudwassen is een van de eenvoudigste, maar ook de meest tijdrovende manier.

Eigenschappen van Goud
Goud beschikt over veel uiterst positieve eigenschappen: het waardevolle edelmetaal is bijvoorbeeld gemakkelijk te verwerken en is toch bestand tegen agressieve chemicaliën zoals zuren. Bovendien behoort het vanwege zijn uitstekende geleidingsvermogen met name in de elektronica-industrie tot de meest gevraagde grondstoffen.
In het periodiek systeem van de elementen wordt het edelmetaal met het symbool Au' (aurum: Lat. goud) en het atoomnummer 79 aangegeven. Het hoogglanzende en sterk uitzetbare materiaal smelt bij een temperatuur van ca. 1.064 °C en kookt bij ca. 2.855 °C. Goud bezit een geringe hardheid van slechts 2,5 tot 3 Mohs (diamant = 10) en een volle gele kleur.

Gehalte van de goudlegeringen
Als maateenheid voor de zuiverheid van het edelmetaal gold oorspronkelijk karaat. Puur goud werd daarbij aangegeven met 24 karaat. Door de internationale invoering van het metrische systeem in de 19e eeuw (in Nederland 1816) vond een omzetting naar promillenaanduiding plaats en het gehalte werd per 1.000 gewichtsaandelen gemeten.
In de regel wordt het betreffende goudgehalte in de legering aangegeven met een stempel, ook wel 'keur- of waarborgteken' genoemd.

De kleurenpracht van goudlegeringen
Een volle gele kleur, lichtgroen of zilverwit – het kleurenspectrum van de tegenwoordig gangbare goudlegeringen is enorm. Terwijl voor de traditionele vervaardiging van sieraden uitsluitend het natuurlijk voorhanden zijnde driestoffensysteem van goud-zilver-koper werd gebruikt, worden inmiddels veel verschillende metalen ingezet, zoals platina, zink, tin en nikkel. Al naargelang de eisen worden zo kleur, hardheid, dichtheid en vooral de prijs veranderd.
Geel-goud (puur) blijft de meest geliefde kleur, daarnaast is Rood-goud (met veel koper) een veel voorkomende en gewilde variant.