Visie en missie

Visie

De nationale overheid heeft – in Europees verband - de verantwoordelijkheid om aan de vraag naar circulatiegeld te voldoen. De uitvoering daarvan ligt bij de Koninklijke Nederlandse Munt.  Munten zijn meer dan een betaalmiddel. Ze vervullen een cultuurhistorische en emotionele waarde. Het in de markt brengen van herdenkingsmunten levert een positieve bijdrage aan de regionale, nationale en internationale gevoelens die leven bij burgers.  De Koninklijke Nederlandse Munt wil op toonaangevende wijze de (inter)nationale markt bedienen met muntproducten die zich onderscheiden door betrouwbaarheid, innovatie, kwaliteit en creativiteit.  De Munt hecht grote waarde aan waardevolle, langdurige relaties met onze klanten: zowel individuele verzamelaars als bedrijfscontacten.  De Koninklijke Nederlandse Munt streeft naar een inspirerend werkklimaat als voorwaarde om dynamische mensen van alle leeftijden met relevante kennis en kunde werk te bieden en zich verder te ontplooien.

 

Missie

De Koninklijke Nederlandse Munt wil zijn positie op de Europese markt verstevigen als producent en distributeur van munten, penningen en muntgerelateerde producten. Voor zowel muntverzamelaars als het bedrijfsleven. Via heldere communicatie en klantgericht optreden, wil de Munt nieuwe relaties hartelijk welkom heten en de band met bestaande relaties verstevigen. De Koninklijke Nederlandse Munt streeft naar de hoogste kwaliteit van ontwerp, productie, promotie en distributie van munten en daaraan gerelateerde producten en diensten.