Willem III

Koning Willem III is van 1849 tot 1890 Koning der Nederlanden. In 1848, kort voor het aantreden van Willem III als Koning worden de grondwetswijzingen van Thorbecke ingevoerd die de macht van de koning aanzienlijk beperkt. De eerste twintig jaar van zijn regering verzet Willem III zich hiertegen, hoewel hij uiteindelijk telkens toegeeft.

Op 18 juni 1839 trouwt Willem III met zijn volle nicht Sophie van Württemberg. Het wordt geen gelukkig huwelijk. Samen krijgen ze drie zonen: Willem, Maurits en Alexander. Allen sterven eerder dan hun vader. Willem III trouwt in 1879 voor de tweede keer, met Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij krijgen één dochter, de latere koningin Wilhelmina. Koning Willem III overlijdt in 1890.

Koning der Nederlanden
Periode: 1849-1890
Voorganger: Willem II
Opvolger: Wilhelmina (regentes: Emma)
Vader: Willem II
Moeder: Anna Paulowna
Dynastie: Oranje-Nassau

Willem III en de gulden
Op de zilveren munten staat Willem III afgebeeld met het portret naar rechts, op de gouden munten naar links conform de inmiddels geleidelijk ontstane traditie. In 1875 laat Koning Willem III een nieuw muntportret maken. Het portret roept veel weerstand op bij het volk en wijkt erg af van het vorige portret. Het bezorgt Willem III onder tegenstanders de bijnaam Gorilla. Het nieuwe portret verschijnt alleen op de gouden 10-guldenmunten. Met het nieuwe portret verandert ook de kijkrichting van deze gouden munten van links naar rechts. Zowel op de zilveren als de gouden munten kijkt Willem III vanaf dat moment naar rechts.