Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door uw bezoek aan deze website gaat u hiermee akkoord.
0
Inhoud winkelmandje
Totaal: 
Bestellen

Bekijk onze video

Nederland ligt voor een groot gedeelte (ongeveer één derde) onder de zeespiegel. Watermanagement is dan ook essentieel in ons land. De Nederlandse molens, gemalen, polders en dijken zijn wereldberoemd. Wereldwijd slaan lokale overheden en ondernemers de handen ineen met Nederlanders om de strijd aan te gaan tegen het water. Er zijn grofweg drie problemen te onderscheiden: te veel, te weinig of te vies water. Ook een combinatie van deze drie factoren komt voor, waarvan zowel klimaatverandering als menselijke oorzaken de bron van het probleem zijn. Van
New Orleans tot Roemenië zijn verschillende projecten opgestart om grip te krijgen op de globale waterproblematiek. Bekijk onze video om de wereldwijde impact van wateroverlast te aanschouwen en lees op deze pagina meer over lopende samenwerkingen.

Natuurgeweld in New Orleans
Net als Nederland wordt de Amerikaanse stad New Orleans aan alle kanten bedreigd door water. Sinds in 2005 orkaan Katrina een enorme ravage achterliet wordt er in de Amerikaanse stad hard gewerkt aan watermanagement. Het natuurgeweld kostte destijds aan 1.800 mensen het leven en liet honderdduizenden mensen dakloos achter. Nederland heeft een rol gespeeld in het ondersteunen van de stad in haar strijd tegen het water. Dankzij een Urban Water Plan dat met behulp van Nederlandse expertise is opgesteld en door nieuwe dijken en keringen die met Nederlandse hulp zijn ontworpen, is New Orleans inmiddels beter bestand tegen natuurgeweld. Echter heeft de stad tot op heden te maken met overstromingen als het gevolg van hevige stormen.
 
Dalende (landbouw)grond in de Mekongdelta
De dichtbevolkte Mekongdelta in Zuid-Vietnam daalt snel. Grote delen dreigen in de tweede helft van deze eeuw onder zeeniveau terecht te komen. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, de voedselproductie en de economische bijdrage van de Mekongdelta. Onttrekkingen van grondwater voor drinkwater en voor de garnalenkwekerijen veroorzaken een groot deel van de bodemdaling. Nederland helpt Vietnam met onderzoek (waaronder het Rise and Fall project waarin de mate van bodemdaling en de oorzaken in kaart worden gebracht), alsook met projecten rond de verbetering van drinkwater (Waterworkx), het tegengaan en voorkomen van verzilting, en het verbeteren van watermanagement in het algemeen.
 
Droogte en watertekort in Chili
In Chili zijn droogte en watertekort een groot probleem. Er valt in grote delen van het land te weinig regen. In combinatie met smeltende gletsjers en een groeiende vraag naar water vanuit de landbouw en de industrie is de verwachting dat de tekorten in de komende jaren zullen toenemen. Aan de andere kant kampt het land ook met wateroverlast, dat in regelmaat en intensiteit toeneemt als gevolg van klimaatverandering. Sinds 2016 werkt Chili intensief samen met Nederland om zowel wateroverlast als watertekorten tegen te gaan door middel van duurzame oplossingen. Partners voor Water, een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambitie, is hier actief. Het huidige project, COASTAR genaamd, richt zich op integraal stroomgebiedsbeheer in het Elqui-bekken.

Watertekort in Zuid-Afrika
Ook Zuid-Afrika kampt met droogte en watertekort. In het dorp Hartebeesfontein wordt Nederlandse technologie toegepast om afvalwater te zuiveren en zo het tekort aan water te bestrijden. De zogenaamde ‘Nereda technologie’ - uitgevonden door de TU Delft en ontwikkeld in samenwerking met Stichting Onderzoek Toegepast Waterbeheer (STOWA), de Nederlandse waterschappen en Nederlands ingenieursbureau Royal HaskoningDHV - zuivert afvalwater met aerobe bacteriën die groeien in compacte korrels. Bij waterzuivering volgens de Nereda technologie vindt het gehele proces plaats in één tank, in tegenstelling tot een gangbare afvalwaterzuiveringsinstallatie waarbij het afvalwater door een hele installatie moet worden gepompt. Dit leidt tot een compactere installatie met lager energieverbruik, wat de oplossing wereldwijd toepasbaar én duurzaam maakt.
 
Het water in Roemenië
Niet alleen in Amerika, Afrika en Azië, maar ook dichter bij huis wordt samengewerkt om het water onder controle te krijgen en te houden. Zowel Nederland als Roemenië hebben een kustgebied en een delta. Waterkwaliteit, kusterosie en overstromingen vormen in dit land grote problemen. Eén van de prioriteiten op het gebied van milieu en water is het zorgen voor (schoon) drinkwater en afvalwatervoorzieningen. Sinds 2018 hebben Nederlandse waterschappen onder de vlag Dutch Water Authorities hun partnerschap met The National Administration Romanian Waters geïntensiveerd om problemen te helpen oplossen.

Het Woudagemaal Vijfje